Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår

SPIS DEG FRI AS

1. Innledning:

Vi ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av våre kurs og produkter. Avtalen består av disse vilkårene, opplysninger du har fått ved bestilling og utfylles av de lovene som til enhver tid er gjeldende. 

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet, ber vi deg kontakte oss på [email protected]

Ved kjøp av produktet/tjenesten bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert disse vilkårene. Avtalen anses inngått når bestilling er sendt selger. 

 

2. Avtalens parter:

Selger er Spis deg fri AS, Wilhelm Færdens vei 4A, 0361 Oslo, [email protected], (+47) 90080115, org. nr. 921.802.366 (heretter kalt selger)

Kjøper er den som foretar bestillingen (heretter kalt kjøper)

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

4. Betaling

Ved kjøp av produkter som sendes eller leveres digitalt samtidig som bestilling, vil betaling kreves samtidig. Dersom kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. 

Ved betaling med faktura vil faktura bli utsendt samtidig som varen. Betalingsfrist fremgår på fakturaen og er på minimum 14 dager etter mottak av varen. 

Ved forsinket betaling tilkommer forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven

 

5. Levering

Ved bestilling av fysiske bøker vil produktet bli levert av vår samarbeidspartner Akademika AS. Varen leveres hos kjøper med mindre annet er særlig avtalt. Levering vil være fullført når kjøper, eller en representant for kjøper, har mottatt produktet. 

Ved bestilling av digitale kurs eller produkter, vises en bekreftelsesside på at ordren er gjennomført når betalingen er godkjent. Samtidig får du en e-post med ordrebekreftelsen til din opplyste e-postadresse med link til det digitale kurset eller produktet. Levering skjer via denne linken. Har du ikke mottatt din bestilling, så hjelper vi deg hvis du sender en e-post til [email protected]

Ønsker du å bytte må du sende en e-post til [email protected] innen 14 dager fra bestilling.

 

6. Risikoen for varen

Risikoen for varen blir overført til kjøper når kjøper har fått den levert.

 

7. Angrerett og garanti

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist gjelder for deg som kjøper som forbruker. 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Når du kjøper e-bøker, lydbøker og andre digitale produkter til nedlasting, er det en lovfestet angrerett på 14 dager. Angreretten gjelder imidlertid kun frem til tidspunktet da nedlastingen starter.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

Ved kjøp av personliggjorte digitale eller fysiske ytelser aksepterer du å fraskrive deg de 14 dagene med angrefrist. Disse ytelsene er framstilt etter dine personlige spesifikasjoner og/eller som en levering av personliggjort innhold som ikke leveres via et fysisk medium, jf. Forbrukeravtaleloven.

Det er ikke angrerett ved bestilling av fysiske eller digitale arrangement som utdanning, medlemskap, workshops, retreats, foredrag og liknende. 

Dersom vi velger å avlyse et arrangement, vil du få refundert billettkostnadene. Dersom vi velger å flytte eller utsette et arrangement, vil utstedte billetter fremdeles være gyldige og kan benyttes til ny dato. 

 

8. Oppsigelse av abonnement

Medlemskapet blir automatisk fornyet med mindre annet er avtalt.

Det er ikke bindingstid på våre medlemskap og du kan si opp abonnementet når du vil via din profil i medlemsportalen eller ved å sende en e-post til [email protected]. Ditt abonnement vil da bli avsluttet ved neste forfall og du beholder tilgang til medlemsgruppen frem til forfallsdato. 

 

9. Force Majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom.

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del.

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

 

10. Endringer

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. 

Endringer i vilkårene gjelder bare for varer som er solgt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.

 

11. Konfliktløsning

Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som mulig.

Disse vilkårene og salg av produktet reguleres av norsk rett.

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til produktet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. 

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten i Oslo.

  

Sist endret: 30. oktober 2023