Vilkår

Brukerbetingelser

Skriptor AS leverer en nettjeneste der det er mulig å bestille og kjøpe kurs, medlemskap og varer.

Dersom du ikke godtar disse betingelsene, er ikke Skriptor AS forpliktet til å levere noen tjenester til deg, uavhengig av om du har betalt for dem eller ikke. Les om angrerett under de ulike produkter og tjenester lenger ned i disse betingelsene.

Behandling av personopplysninger

Skriptor AS lagrer kjøpshistorikk og personopplysninger som du oppgir i tjenesten. Skriptor AS benytter automatisk databehandling for å kunne gi deg tilgang til tjenestene og sende deg informasjon og tilbud om tjenester.

Personopplysninger gis ikke videre til tredjepart. Ved påmelding/registrering godtar du at Skriptor AS’ datasystemer automatisk registrerer skjermoppløsning, type nettleser, operativsystem, IP-adresse og liknende teknisk informasjon. Informasjonen lagres sikkert, og vil kun brukes som statistikk og ved problemløsning/teknisk support for deg.

Skriptor AS bruker Facebook Pixel og Google Analytics for å samle inn og analysere brukeroppførsel.

Kjøp og betaling

Priser

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før betaling og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet. Alle produktpriser er inkludert eventuell merverdiavgift.

Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom betaling med betalingskort eller faktura.
Fakturagebyr på kroner 69,- tilkommer ved betaling med faktura. Send epost til support@spisdegfri.no dersom du ønsker å betale med faktura.

Generell forfallsfrist er på 14 dager, hvis ikke annet er opplyst. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Ordre

Din ordre er bindende når den er registrert i vårt ordresystem. Vi er samtidig bundet av din ordre hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til våre regler om angrerett. Mer informasjon om denne finner du nedenfor.

Når vi mottar din ordre sender vi en ordrebekreftelse til deg på den e-post-adressen du har oppgitt.

Ordrebekreftelse vises på skjermen, umiddelbart etter avsluttet kjøp og sendes automatisk på e-post til din registrerte e-postadresse. Du oppfordres til å kontrollere om denne er korrekt. Ved feil bør du kontakte Skriptor AS så snart som mulig.

Vi forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling, eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Du vil i tilfelle få melding om dette.

Du er selv ansvarlig for at riktig postadresse er oppgitt under Min Profil. Registrert adresse vil være din leveringsadresse.

Sikkerhet ved bruk av kort

Skriptor AS benytter Stripe som betalingsleverandør. Du kan betale med Visa, MasterCard/EuroCard, Discover og American Express. Ved bestilling av kurs, trekkes beløpet umiddelbart.

Skriptor AS verken oppbevarer eller har tilgang til noen kortopplysninger. Alt foregår online, med direkte autorisasjon av kjøper og selger. Betalingssidene er sikret med SSL og alle kortdetaljer er krypterte. Av sikkerhetsmessige grunner lagres ikke ditt kredittkortnummer i Skriptor AS sine systemer.

Kjøp av kurs

Angrerett ved kjøp av kurs

Det er angrefrist inntil 10 dager FØR kursoppstart mot et avbestillingsgebyr på 500,- kr. Vær oppmerksom på at ved kjøp senere enn 10 dager før oppstart er kjøpet bindende. Ved bruk av angrefristen må dette meldes skriftlig innen fristen til support@spisdegfri.no. Det er du som forbruker som har bevisbyrden i forhold til at kurset er avbestilt innen fristen.

Kursmateriell

Etter mottatt kurspåmelding og senest en uke etter du starter på kurs, vil du få tilgang på kursmateriell via våre nettsider, spisdegfri.no. Kursmateriellet legges ut en uke om gangen, slik at du må fullføre kurset for å få tilgang på alt materiell som følger med.

Kjøpers rettigheter ved forsinkelse eller mangel

Dersom kursmateriellet har en mangel eller Skriptor AS ikke leverer kursmateriellet, leverer det for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 respektive 6 holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Skriptor AS.

Skriptor AS rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Skriptor AS eller forhold fra Skriptor AS side, kan Skriptor AS i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 holde kursmateriellet tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet, samt kreve erstatning fra kjøper. Skriptor AS kan også etter omstendighetene kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

Vilkår for deltakelse på kurs i regi av Skriptor AS

Spis deg fri-kurs kan kjøpes av myndige personer som har en allmenn god helsetilstand.
Dersom du er i tvil om egen helsetilstand, eller har helsemessige utfordringer av større eller mindre art, må du konsultere din lege før du legger om kostholdet.

Du som kursdeltaker plikter å informere kurslederen om forhold som kan påvirke din evne til å delta på eller gjennomføre kurset. Deltakelse foregår på ditt eget ansvar. Skriptor AS eller kurslederen kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som resultat av deltakelse på Spis deg fri-kurs.

Ansvar

Innholdet i Spis deg fri-kurset og tilhørende nettsider er kun ment å være rådgivende og opplysende. Du står selv ansvarlig for hvordan du bruker råd og opplysninger som du mottar gjennom nettstedet.

Spis deg fri-kurset er ikke et tilbud om medisinsk behandling. Som deltaker plikter du selv å kontakte lege hvis det foreligger medisinske eller helsemessige hensyn eller mistanke om det. Spis deg fri-kurset har ikke ansvar for ulempe, skade, mén eller tap som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av at slik kontakt ikke er tatt, eller ved bruk eller misbruk av informasjon mottatt på kurset eller av andre kursdeltakere.

Ved å bekrefte betingelsene bekrefter du at alle personlige opplysninger du legger inn er korrekte. Brukerkontoer med åpenbart feilaktige opplysninger kan slettes uten forvarsel.
Din påmelding til Spis deg fri-kurset er personlig og kan ikke overdras til andre.

Som deltaker på Spis deg fri-kurset kan du dele all skriftlig informasjon du mottar med andre medlemmer i din husstand. OBS! Dette kostholdet er ikke tilpasset barn, men er tilrettelagt for myndige personer som har et personlig ønske om å legge om livsstilen.

Spis deg fri-kursets Facebookgruppe

Skriptor AS er ikke er ansvarlig for innholdet i den tilhørende Facebook-gruppen eller de enkelte innleggene. Vi vil ikke gå god for eller garantere nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av noen melding fra forumdeltakere.

Innholdet i en melding uttrykker synspunktene kun til forfatteren av meldingen, ikke til Skriptor AS eller Spis deg fri-kursets kursholder. Enhver bruker som føler at et innlegg er støtende oppfordres til å kontakte oss umiddelbart via e-post: support@spisdegfri.no. Vi har muligheten til å fjerne støtende meldinger, og vil gjøre det, innenfor en rimelig tidsramme, dersom vi finner at fjerning er nødvendig.

For å kunne skrive og lese innlegg i Facebook-forumet må du være kursdeltaker. Dersom du velger å melde deg av kurset før dette er ferdig avsluttes også medlemskapet i Facebook-gruppen. Dersom du fullfører kurset, har du tilgang på gruppen så lenge du ønsker.

Facebookgruppen vil være moderert av Skriptor AS så lenge Spis deg fri-kurset pågår.

Ved å godkjenne betingelsene samtykker du til ikke å bruke Facebook-gruppen til å legge ut informasjon eller ytringer som er bevisst feilaktige og/eller ærekrenkende, unøyaktige, fornærmende, vulgære, hatefulle, trakasserende, obskøne, blasfemiske, seksuelt orienterte, truende, eller på noen måte i strid med gjeldende lov. Det er heller ikke lov til å reklamere for egne eller andres kommersielle tjenester i denne gruppen.

Du samtykker også til ikke å publisere opphavsrettsbeskyttet materiale som blir delt i Facebook-gruppen, med mindre opphavsretten eies av deg.

Kursgaranti

Hvis du møter opp på alle kursgangene og deltar så godt du kan i Facebook-gruppen, og du ikke er fornøyd med opplevelsen, vil Skriptor AS refundere din kursavgift. Gi kursleder beskjed på siste kursgang, så refunderes din påmeldingsavgift i sin helhet. 

Generelt

Utmelding / Sletting av bruker

Du kan avslutte dine medlemskap under menyen ”Min profil / Mine medlemskap”. Velger du å melde ut din bruker blir dine private data slettet. Slettede data vil ikke kunne hentes frem igjen. Allerede innbetalt medlemsavgift, eller innbetalt kursavgift, refunderes ikke ved utmelding. Anonyme statistiske data beholdes.

Opplysninger og informasjon som du har valgt å publisere/dele med andre, for eksempel oppskrifter, foruminnlegg eller data som er delt med andre brukere, vil ikke bli slettet.

Fraskrivelse og begrensning av ansvar

Skriptor AS kan ikke stilles til ansvar for ulempe, skade eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon mottatt direkte eller indirekte via Skriptor AS. Dersom du mener at du er påført slik skade eller ulempe, er eventuell skadeerstatning under alle omstendigheter begrenset oppad til et beløp som svarer til den sum du har betalt for tjenesten, varen eller kurset i regi av Skriptor AS.

Nettverksproblemer og nettlesere

Skriptor AS er ikke ansvarlig for forhold utenfor selskapets kontroll, slik som nettverksproblemer og lignende. Våre nettjenester fungerer i de vanligste nettlesere, og vi anbefaler generelt våre brukere til å oppgradere til nyeste versjon, uavhengig leverandør.

Forbehold

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive- eller trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
Det tas forbehold om prisendringer og endringer i mva-regler eller mva-satser.

Misbruk og overtredelse

Ditt medlemskap er personlig og kan ikke benyttes av andre. Medlemmer som ikke overholder betingelsene kan utestenges fra enhver nett-tjeneste eller kurs av Skriptor AS uten forvarsel. Kriminelle handlinger vil bli politianmeldt.

Copyright

Alt innhold, inkludert foto, på disse nettsidene er Skriptor AS’s eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, er beskyttet.

Tvisteløsning

Enhver tvist vedrørende nettstedet www.spisdegfri.no med tilhørende innloggingstjenester er underlagt gjeldende lover og regler i Norge. Dersom forhandlinger ikke fører frem, løses tvister ved ordinær domstolsbehandling med Oslo byrett som verneting.

Aldersgrense

Du må være fylt 18 år for å bruke de av våre tjenester som krever innlogging.

Aksept av vilkår

Ved å krysse av i boksen «Jeg godtar betingelsene» i påmeldingsskjemaet på vår nettside forutsettes det at du har lest og akseptert disse vilkårene.

Endring av vilkår

Vilkårene kan endres uten varsel. Du kan bli bedt om å lese og akseptere endrede vilkår for å kunne fortsette å bruke tjenestene. Ved klikk på «Godta» ved endring av vilkårene, forutsettes det at du har lest og akseptert disse vilkårene. Gyldige vilkår er til enhver tid tilgjengelig på våre nettsider under «Min profil» på spisdegfri.no.

Force Majeure

Med force majeure menes ekstraordinære hendelser som er utenfor partenes kontroll. Eksempler på dette er naturkatastrofer, flom, krig, opprør, streik osv. Denne klausulen løser Skriptor AS fra ansvaret for forpliktelser som vi ikke er i stand til å gjennomføre grunnet hendelser utenfor Skriptor AS sin kontroll.

Scroll to Top