Viktig informasjon til alle kursdeltakere

Spis deg fri-kursene arrangeres av Irina Lee og selskapet Spis deg fri AS. Vi understreker at dette ikke kurset garanterer noen løsning for helsemessige plager knytter til overvekt eller andre kostholdsrelaterte sykdommer og tilstander. Kurset skal derfor ikke brukes som en erstatning for å søke medisinsk informasjon og profesjonell hjelp, der dette er påkrevd.

Vi ber deg også merke deg følgende:

1. Irina Lees «ikke-medisinske» utdanning:

 • Irina Lee har ikke studert medisin, ernæring eller psykologi, og hevder heller ikke å ha noen akademiske kvalifikasjoner i disse fagene.
 • Irina Lee har utdanning som journalist, forfatter og yogalærer. Hun har bred erfaring med formidling av kunnskap, muntlig og skriftlig, samt undervisning og veiledning av kursdeltakere. Det hun tilbyr i dette kurset er formidling av andres kunnskap, kombinert med formidling av egne erfaringer.

2. Irina Lee, Spis deg fri AS og selskapets øvrige medarbeidere tilbyr ikke medisinske råd eller anbefalinger.

 • For råd og veiledning vedrørende din spesifikke helse anbefaler vi deg at du tar kontakt med din fastlege.
 • Vi vil også anbefale deg at du tar en prat med din fastlege før du legger om til kostholdet som beskrives i dette kurset, og når du skal gjøre store forandringer i dine daglige matvaner.
 • Kostholdet som beskrives i dette kurset er i tråd med rådene fra norske helsemyndigheter. Vi understreker likevel at dette kurset eller informasjonen som står gjengitt på våre nettsider, i boken Spis deg fri eller i våre sosiale medie-kanaler, ikke erstatter medisinske råd, diagnoser eller annen medisinsk behandling.
 • Ikke unngå eller utsett å be om medisinsk hjelp på bakgrunn av hva du leser og lærer i dette kurset.
 • Dersom du velger å ikke søke råd og anbefalinger fra din fastlege, eller ikke samarbeider med annet autorisert helsepersonell før du begynner på dette kurset, gjør du dette på eget ansvar.

3. Vi anbefaler deg å ha jevnlig kontakt med din fastlege eller annet helsepersonell.

 • Irina Lee, Spis deg fri AS og selskapets medarbeidere oppfordrer deg til å samarbeide med din fastlege, eller annet helsepersonell, når du starter på dette kurset og legger om til Bright Line Eatings matplan.
 • Dette gjelder særlig hvis du for tiden går på medisiner for å regulere stoffskiftet, kolesterol, blodtrykk og/eller andre kostholdsrelaterte tilstander, kroniske sykdommer og/eller har andre helseplager.
 • Vi oppfordrer deg også til å fortsette kontakten med din fastlege eller annet helsepersonell underveis og etter endt kurs.
 • Erfaringer viser at de som følger Bright Line Eatings matplan kan oppleve store fysiske forandringer i kroppen. Med tanke på dette, kan det være nødvendig at medisineringen må tilpasses på nytt. Dette må gjøres jevnlig i samråd med din fastlege. Vi kan ikke love at det vil være nødvendig med forandring i medisinering, men erfaringer tilsier at det kan skje.

4. Vektreduksjon vil variere

 • Dersom du har meldt deg på dette kurset med et ønske om å gå ned i vekt, vil vi understreke at alle resultater er individuelle, og vil i høyeste grad avhenge av din innsats.
 • Ingen kropper er like. Det vil derfor variere fra person til person hvor stor og hurtig din vektreduksjon blir, dersom dette er et mål.
 • Når du følger Bright Line Eatings matplan, slik den er gjengitt i boken Spis deg fri og i dette kurset, kan vektreduksjon føre til en omfattende forandring for kroppen. Denne forandringen avhenger av din innsats og hvor nøye du følger planen.

Ved å melde deg på dette kurset, erklærer du at du har lest innholdet i dette dokumentet og kjenner til de anbefalinger og retningslinjer som fremkommer her.

Irina Lee
Oslo, 16. januar 2019

Scroll to Top