Ødelegger jeg alt når jeg spiser frukt mellom måltidene?

Dersom du spiser frukt eller noe annet mellom måltidene, vil du hindre hjernen din å automatisere nye vaner. Den eneste måten du kan oppnå resultater ved hjelp av Spis deg fri-metoden, er å faktisk følge de fire klare linjene, som sier:

1. Kutt ut sukker
2. Kutt ut mel
3. Spis tre måltider om dagen
4. Spis bestemte mengder til hvert måltid

Dersom du bryter en eller flere av disse linjene, vil de varige resultatene utebli. Grunnen til at Spis deg fri funker over tid, er at altså at hjernen bygger nye vaner, ved å følge disse fire ufravikelige reglene helt til de blir automatisert.

Denne automatiseringen er ikke mulig å få til hvis du legger til flere større eller mindre mellommåltider.

Scroll to Top