Jeg pleier å ta tran om morgenen. Må jeg kutte denne vanen?

Nei, det kan du fortsette med tran. Tran kan regnes som «medisin», og vil da ikke regnes som en del av måltidsplanen.

Scroll to Top