Hvorfor har du en nedre grense på 20 i BMI for å veilede folk som vil ned i vekt? Helsemyndighetene har definert normalvekt mellom 18,5 og 25.

Jeg baserer de rådene Jeg gir på det jeg selv har lært gjennom Bright Line Eating, kombinert med det jeg har lært gjennom yogalærerutdannelsen, egne studier av avhengighet, samt mangeårig deltakelse i ulike 12-trinnsfellesskap. Min egen erfaring er derfor et viktig fundament for måten JEG lærer ut denne metoden på.

Det betyr samtidig at Spis deg fri-metoden og min måte å lære dette til andre på ikke er identisk med måten Susan Peirce Thompson (grunnleggeren av Bright Line Eating) lærer bort denne metoden. Rett og slett fordi vi har to ulike historier og ulike erfaringer som vi tar med oss.

Etter nesten to år som kursleder, og flere hundre kursdeltakere, har jeg etter hvert erfart at enkelte av de som kommer over på vedlikeholdsplanen, og som i likhet med meg opplever at vektnedgangen fortsetter til tross for at de legger til mer mat, rapporterer om tilsvarende erfaringer.

De har ikke lyst til å stoppe vektnedgangen! Tvert i mot.

Dette spørsmålet blir sjelden er tema på våre grunnkurs, ettersom de færreste rekker å komme over på vedlikeholdsplanen i løpet av de 8 ukene kurset varer. Derimot blir dette innimellom et tema jeg tar opp i medlemsgrupper Friere (hvor tidligere kursdeltakere får muligheten til å bli med etter endt grunnkurs).

Jeg veileder ingen til en målvekt under 20 på BMI-skalaen. Punktum.

Her er det noen unntak:

1. Dersom du kan fremlegge en medisinsk begrunnelsen til at du bør ha en BMI under 20, vil jeg hjelpe deg.

2. Dersom det skulle foreligge ANDRE tungtveiende grunner til at du må ha en BMI under 20, vil jeg vurdere det. Jeg kommer ikke på hvilke årsaker det skal kunne være, men jeg skal holde muligheten åpen.

Legg også merke til følgende:

Dersom du har en BMI på under 20 NÅR DU BEGYNNER på kurs, og ønsker veiledning for å komme OPP i vekt, vil jeg selvsagt hjelpe deg. Jeg fikk nemlig erfare hvor viktig det var å SELV få veiledning, da jeg skulle endre tankemønster fra vektnedgang til vektoppgang.

Scroll to Top