Hvordan foregår undervisningen?

Grunnkurset er nettbasert, og du vil få tilgang på en ny modul hver uke. Det vil si at du kan studere innholdet i det tempoet du ønsker, og se modulene om igjen når du vil. I tillegg til den nettbaserte undervisningen, vil du få tilgang til en lukket, hemmelig Facebook-gruppe hvor du vil møte de andre kursdeltakerne. Jeg og mitt team deltar også aktivt i gruppen, for å svare dine spørsmål og gi råd underveis. Facebook-gruppen blir et viktig forum for å utveksle erfaringer og tips.

Som kursdeltaker inviterer jeg deg også til ukentlige telefonmøter. Her vil du få mulighet til å få individuell veiledning, basert på dine spørsmål og behov. Opptakene fra møtene legges ut i kursportalen, slik at du kan lytte til det som ble sagt i etterkant, dersom du ikke har mulighet til å være med på direkten.

Scroll to Top