Hvor lenge varer grunnkurset?

Grunnkurset går over 8 uker. Du får en grundig innføring i alle sider ved denne metoden, og vil få tett oppfølging gjennom hele kurset.

Påmeldingen åpner et par ganger i løpet av året. Meld din interesse ved å sette ditt navn. på ventelisten. Da mottar du en e-post neste gang grunnkurset starter: www.spisdegfri.no/venteliste

Scroll to Top