Jeg har nådd et platå. Vektnedgangen har stoppet opp. Hva kan være galt når jeg ikke går ned i vekt?

Det kan være flere forklaringer på dette. Den vanligste forklaringen er at linjene ikke har vært «rene». Selv små avvik fra matplanen kan føre til at vektnedgangen stopper opp.

Dersom du har fulgt matplanen for vektnedgang – uten avvik – i fire sammenhengende uker uten at vekten har gått ned, regnes dette som et platå. De færreste opplever dette, og som regel skyldes dette at man da har kommet ned på en vekt hvor kroppen har vært tidligere, og er «vant til å være».

Generelt er min beste anbefaling å gjemme vekten, og veie deg sjeldnere, dersom du er opptatt av hva vekten viser fra dag til dag.
Som det så ofte sies: «Hvis du fokuserer på linjene, så forsvinner vekten. Hvis du fokuserer på vekten, så forsvinner linjene.»

Dersom du ønsker å gå ned mer enn 5 kilo, trenger du ikke å veie deg oftere enn én gang i uken. Selv veide jeg meg kun annenhver uke mens jeg gikk ned i vekt, og mange av mine kursdeltakere veier seg så lite som én gang i månedene. De aller fleste opplever at vektnedgangen øker når de flytter fokuset vekk fra vekten og over på de klare linjene.

I tillegg er det mulig å gjøre ulike individuelle tilpasninger ved et vektplatå. Dette er en tjeneste jeg tilbyr deltakere på våre grunnkurs, som arrangere 2-3 ganger hvert år.

Hvis du vil vite mer om grunnkurset, les mer på våre nettsider: www.spisdegfri.no/kurs

Du kan også sette deg på ventelisten til neste grunnkurs. Da sender vi deg informasjon så snart påmeldingen åpner: www.spisdegfri.no/venteliste

Scroll to Top