Hva baserer du dette kurset på?

Spis deg fri-kurset tar utgangspunkt i tre metoder:

* Bright Line Eating, slik den presenteres i den norske boken Spis deg fri, skrevet av Dr. Susan Peirce Thompson. Det er anbefalt at du leser denne boken som en del av kurset. En elektronisk kopi av boken inngår som en bonus til dette kurset! Hvis du foretrekker å ha et fysisk eksemplar av boken, kan det bestilles her: www.spisdegfri.no/boken

* Yoga: Yogaen kommer opprinnelig fra India, og baserer seg på flere tusen år gammel kunnskap om kropp, sjel og sinn. I Norge i dag forbindes yogaen i dag først og fremst med den fysiske praksisen, mens vi i dette kurset vil se nærmere på sentrale yogiske prinsipper for å ivareta oss selv. Samtidig vil vi bruke yoga som en metode for å undersøke hva som er mulig, og holde muligheten åpen for at resultatet kan bli noe annet enn det vi forventer oss.

* 12-trinnsfilosofien: I likhet med yoga, baserer 12-trinnsfilosofien seg på åndelige eller spirituelle prinsipper for selvutvikling. Det innebærer ikke at du trenger å gå på 12-trinnsmøter eller bekjenne deg til en spesiell trosretning for å følge dette kurset, men kurset vil gi deg en innføring i hvordan åndelighet kan praktiseres i hverdagen.

Scroll to Top